Asrın Hidayet İmamı Bediüzzaman Hazretleri – İslami Sohbet

13. asırda, o devrin ihtiyaçlarına göre Kur’ân hakikatlerini açıklayan, o zamanın müceddidi yani o devrin en büyük mürşidi, insanları hidayete erdirmekle vazifeli zamanın imamı ise Said-i Nursî Hazretleriydi. Hazretleri, Mevlânâ Hâlid Bağdâdî Hazretlerinden sonra müceddidlik görevinin kendisine geçtiğini şöyle açıklar.

…Ve evliya-yı azimeden (büyük velîlerden) dört beş zâtın vefat etmeleri cihetiyle, elli altı senedir icazetin (tövbe vermek üzere vazifenin) zahir alâmeti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bugünlerde, yüz senelik bir mesafede Hazret-i Mevlânâ Zülcenâheyn Hâlid Ziyâeddin kendi cübbesini, o cübbeye sarılan bir sarıkla, pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakka yüz binler şükrediyorum. Kastamonu Lâhikası | 67

Bediüzaman’a tâbî olan Feyzi, Emin adlı yakın şakirtleri Risale-i Nur’da bu konu hakkında şöyle söylüyorlar:

Evet, “Mübarek Üstadımızın o cübbeyi kabulü, MEVLÂNÂ HÂLİD’DEN SONRA VAZİFE-İ TECEDDÜD-Ü DÎNİN (dîni yenileme vazifesinin, müceddidlik görevinin) kendilerine intikaline (kendilerine geçmesine) bir alamet telakkî etmesindendir (bir alâmet kabul etmesindendir),” derler. Hem de öyle olmak lazım.

Çünkü, hadîs-i sahîhte,  Muhakkak Allah, bu ümmet için her yüz sene başında dînini yenileyen bir müceddid gönderir. (Ebu Davud Melahım:1.) buyurulmuş…. Risale-i Nur şakirtlerinden Feyzi, Emin Tarihçe-i Hayat | Dördüncü Kısım : Kastamonu Hayatı | 287

hz ali said nursi hazretlerinin rüyasına girmesi imami nursi mehdi said nursi sahip nursi hazretleri en güzel sözleri said nursi ruhun nefsin fizik beden teslimi Allaha ulaşmak

İlgili Yazılar:

12. ASRIN HİDAYET İMAMI MEVLÂNÂ HÂLİD BAĞDÂDÎ | Hakikat AynasıHz Mevlana devrin imamı mıydı? Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Müceddid midir? , Devrin imamı Hz. Mevlana hakkında…14. ASRIN İMAMI HAZRETİ MEHDİ (A.S) | Hakikat AynasıMehdi a.s devrin imamımıdır? Hz. Mehdi müceddid midir? Mehdi a.s’ın gelişi hakkında bilgi…13. ASRIN MÜCEDDİDİ BEDİÜZZAMANA TÂBÎ OLUNDUMU? | Hakikat AynasıHz. Said-i Nursi BEDİÜZZAMAN kimdir? Hz. Said-i Nursi BEDİÜZZAMAN müceddit miydi? ,Hz. Said-i Nursi BEDİÜZZAMAN’a tabi olundu mu?…14. ASRIN İMAMI HAZRETİ MEHDİ (A.S)’A TÂBİİYETİN VE BİAT’IN FARZ OLMASI | Hakikat AynasıMehdi a.s’ma tabi olmak farz mıdır? hz. mehdi’ye biat’ın şart olduğunu gösteren hadisler ve kanıtlar….BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ KENDİSİNİN HZ. MEHDİ OLMADIĞINI AÇIKÇA SÖYLEMESİNE RAĞMEN? | Hakikat AynasıSaid-i Nursi Bediüzzaman hz Mehdi mi? Hz. Mehdi Said-i Nursi hazretlerimidir? Risale-i Nurdan mehdi a.s alıntıları…HZ. ÖMER’DEN (R.A) SONRA DEVRİN İMAMI HZ. OSMAN’A (R.A) BİAT | Hakikat Aynası   10. (1744)-Bunun üzerine Abdurrahman onlara:…..Dedi. Sonra diğerine yönelerek, ona da buna benzer sözler söyledi. Her ikisinden de misak (yani kesin söz) aldıktan sonra: “Ey Osman kaldır elini!” dedi ve…BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’Nİ RÜYA ARACILIĞI İLE BULARAK O’NA TÂBÎ OLAN ŞAKİRDLERİN HAYATLARINDAN KISSALAR | Hakikat AynasıSaid-i Nursi Bediüzzaman hazretleri ve hacet namazı kılarak rüya ile tabi olma…HAZRETİ ALİ’DEN (R.A) SONRA DEVRİN İMAMI HZ. HASAN’A (R.A) BİAT | Hakikat AynasıHadislerle Hz. Hasan r.a döneminde tabiiyet nasıldı sorusuna cevap, Hz. Hasan r.a devrin imamı mıydı? , Seyyid Hz Hasan r.a ve biat…

iSLam, iSLami Sohbet, iSLami Chat, iSLami Sohbet Odalari, Dini Sohbet, Dini Chat, iSLami Bilgiler, Dini Bilgiler, iSLami Sohbetler, nur sohbet

Bir önceki yazımız olan Tövbe Esnasında Verilen Nimetler - İslami Sohbet başlıklı makalemizde , nimet ve TÖVBE hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.