Faydalı Dualar – islami sohbet

Faydalı Dualar

Sifa için okunacak duâlar

Hasta, sabâh ve yatsi namazlarindan sonra, abdestli olarak üç istigfâr, sonra üç Fâtiha okuyup söyle duâ yapar:

1.dua
“Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.

Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okudugum Fâtiha-i serîfeleri hediyye eyledim. Kabûl eyle. Hâsil olan sevâblari, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmin ve Âlinin ve Eshâbinin ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin rûhlarina hediyye eyledim vâsil eyle. Bilhâssa Imâm-i a’zam Ebû Hanîfenin ve Abdülkâdir-i Geylânînin ve Imâm-i Muhammed Gazâlînin ve Ebû Bekr-i Siddîkin ve Selmân-i Fârisînin ve Kâsim ve Ca’fer-i Sâdik ve Bâyezid-i Bistâmî ve Ebül Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farmedî ve Yûsüf-i Hemedânî ve Abdülhâlik Goncdevânî ve Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî Râmitenî ve Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed Behâüddîn-i Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i Ahrâr ve Kâdi Muhammed Zâhid ve Dervîs Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve Muhammed Bâkî Billâh ve Imâm-i Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Muhammed Ma’sûm ve Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-i Cânân ve Abdüllah-i Dehlevî ve Hâlid-i Bagdâdî ve Seyyid Abdüllah semdînî ve Seyyid Tâhâ-i Hakkârî ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve Seyyid Abdülhakîm ibni Mustafâ hazretlerinin rûhlarina hediyye eyledim, vâsil eyle yâ Rabbî. Bu velîlerin, bu sevdiklerinin hâtirlari ve hurmetleri için benim derdime devâ ve sifâ ihsân eyle, beni bu marâzdan halâs eyle, bana sihhat ve âfiyet ve emânet ve güzel ahlâk ve kaderine rizâ ihsân eyle yâ Rabbî, âmîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.”

Bismillâhirrahmânirrahîm.
2.dua
Yâ Rabbî! Hastaligim sebebi ile düsmanlarimi sevindirme. Kur’ân-i kerîmi benim için sifâ ve devâ eyle. Ben hastayim, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! i’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkindaki hüsn-i zannimi sifâm kil. Yâ Rabbî! Aklimi ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî seksiz sübhesiz îmânimi dâim eyle. Bana yetecek kadar halâl rizk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülügünü, serrini benden uzak kil. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve kusûrlarimi setreyle. Kabre girdigim zamanda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî! Kiyâmet ve hesâb gününde beni bagisla, bana magfiret eyle. Besmele-i serîf yolumdur. Allahü teâlânin Rahmân sifati mesnedim, arkadasimdir. Bana dokunan her türlü kötülükden, dügümlere üfüren büyücülerin serrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koyduklari zaman, onlarin kötülüklerinden Rahîm sifatin ile beni koru. Allahim! Sen birsin. serîkin ve nazîrin yokdur.

Tevhid duâsi

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)

Küfürden kurtulmak için duâ

Erkek olsun, kadin olsun, her Müslümanin, her sözünde, her isinde, Allahü teâlânin emrlerine, yanî farzlara ve yasak ettiklerine yanî harâmlara uymasi lâzimdir. Bir farzin yapilmasina, bir harâmdan sakinmaga ehemmiyyet vermiyenin îmâni gider, kâfir [Allahin düsmani] olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabirde azâb çeker. Âhiretde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Af edilmesine, Cehennemden çikmasina imkân ve ihtimâl yoktur.

Kâfir olmak çok kolaydir. Her sözde, her isde kâfir olmak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolaydir. Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre, “Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre sebeb olan bir söz söyledim veyâ bir is yapdim ise, nâdim oldum, pismân oldum. Beni af et” diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur.

Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Tekrâr bildirelim ki, kul hakki bulunan günahlara tevbe ederken, bu haklari ödemek ve terk edilmis namazlar için tevbe ederken, bunlari kazâ etmek lâzimdir

Cennet ehlinden olmak için duâ

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse gece olmadan ölürse Cennet ehlinden olur. Inanarak gece okuyan sabah olmadan ölürse Cennet ehlinden olur.

Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min serri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fagfir lî feinnehû lâ yagfirüzzünûbe illâ ente. (45)

Allahim sen benim Rabbimsin. Senden baska ilâh yoktur. Sen beni yarattin. Ben de senin kulunum. Gücüm yettigi kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptiklarimin serrinden sana siginirim. Senin bana verdigin ni’metini îtiraf ederim. Günahimi da îtiraf ederim.Beni magfiret et. Çünki günahlari ancak sen bagislarsin.
Not: tabii bu duayi okuyan kisinin kul hakki yememis Allah cc sirk kosmamis olmasi ve büyük günahlardan uzak durmasi lazimdir.

Duâ kabul oldugunda yapilacak hamd

Duâsi kabul oldugunda, Allahü teâlâ’ya hamd etmelidir. Hadîs-i serîfde: “Sizden biriniz hastaliktan sifâ buldugu veya seferden döndügünde duâsinin kabûl oldugunu sezerse, söyle duâ etmelidir: “Elhamdü lillâhillezî biizzetihî ve celâlihî tetimmüssâlihât” buyurulmustur. Duânin mânasi: Hamd o Allahü teâlâ’ya mahsustur ki, izzeti ve celâli sayesinde bütün iyi isleri tamamlanir.

Giristigi isi basarir, arzû ettigine kavusursa, elhamdü lillâhillezî bini’metihi tetimmüs sâlihât der. Arzû ettigine kavusmazsa, elhamdü lillâhi alâ külli hâl der. Olmamasinda gizli bir hikmet oldugunu düsünür. Çünki islerin en hayirlisi, süphesiz Allahü teâlâ’nin ihtiyâr ettigidir.

Baslanan isin kolay ve hayirli olmasi için duâ

Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su dua edilmelidir:

“Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”

Kurban keserken okunacak duâ

Su duâ okunmalidir: Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahümme tekabbel min fülân bin fülân.

Su içerken okunacak duâ

Suyu Besmele ile üç nefesde içmeli, her nefesde agzini bardaktan çekmelidir. Peygamber efendimiz de böyle yaparlardi. Birinci nefeste Rabbine, verdigi ni’met sebebiyle sükretmeli, ikinci nefeste, kendisine ortak olmamasi için Allahü teâlâ’ya seytandan siginmali, üçüncü nefeste içtigi suyun sifâ olmasi için Allahü teâlâ’ya niyazda bulunmalidir.

Her nefesin sonunda da Allahü teâlâ’ya hamd ederse, “Elhamdülillah” derse içtigi su, diger su içmesine kadar karninda tesbîh eder. Hadîs-i serîfde: “Günahi çok olan, çok su dagitsin” buyurulmustur. Peygamberimiz buyurdu ki, “Su içeceginiz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücûdünüze zararlidir. Yalniz abdestten artan su ve zemzem-i serif ayakta içilir.”

Zemzem içerken okunacak duâ

Zemzem suyu ikrâm edildiginde, güzel kokuda oldugu gibi geri çevirmemeli, almalidir. Su içtikten sonra Resûlullah’in yaptigi gibi: “Elhamdü lillâhillezî ce’alehü azben fürâten birahmetihî ve lem yec’alhü milhen ücâcen bizünûbî” duâsini okumalidir.

Duâda, rahmeti ile suyu tatli yapip günahlarin sebebi ile aci bir tuz hâline getirmeyen Allahü teâlâ’ya hamd olsun denilmektedir.

Zemzem ne niyetle içilirse ona faydasi olur. Bunun için, sifa için, sikintidan kurtulmak için, son nefeste iman ile ölmek için… Onun için niye çok ihtiyacimiz varsa ona niyyet edip içmeli. Birden fazla seye de niyyet edilebilir.Zemzem içmeyi bir nimet bilmelidir.Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Zemzem, doyurucu ve hastaya sifa vericidir.”

“Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allah korur.”

Abdullah ibni Mübarek hazretleri, (Resûlullah “Zemzem, içildigi niyete göre faydali olur” buyurdugu için, ben de kiyamette susuzluktan kurtulmak için zemzemi içiyorum) derdi.

Ibni Abbas hazretleri de, zemzem içerken, “Allahümme inni es’elüke ilmen nâfian, ve rizkan vâsi’an ve sifâen min külli dâin ve sekâm.Ya Rabbi, senden faydali ilim, bol rizik ve her türlü hastaliktan sifa istiyorum” diye duâ ederdi.

Hapsurunca okunacak duâ

Hapsurunca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksiran cevap olarak ayni seyi söylemelidir!

Hadis-i serifte buyuruldu ki: “Hapsurunca “Elhamdülillah” diyen göz agrisi görmez.” “Hapsurunca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”

Elbise giyerken su duâ okunmalidir:

Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzessevb ve rezekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ-kuvveh. (19)

Resûlullah her yeni elbise giydigi zaman bu duâyi okurdu: “Elhamdü lillâhillezî kesânî mâ ûriye bihi avretî.”

Elbise giyerken sagdan baslamali, çikarirken soldan çikarmalidir. Resûlullah Efendimiz böyle yapardi. Giyinirken Allahü teâlâya hamd eder, söyle duâ ederdi: “Allahümme lekel hamdü. Ente kesevtenîhi. Es’elüke min hayrihi ve hayri mâ suni’a lehu ve eûzü bike min serrihi ve serri mâ suni’a lehü.” Mânasi: Allahim, hamd sana mahsustur. Sen bana bu elbiseyi giydirdin. Senden onun hayirli olmasini ve ne için yapilmis ise, onun da hayirli olmasini dilerim. Onun serrinden ve ne için yapilmis ise o seyin de serrinden sana siginirim.

Giybet etmenin kefareti

Giybet etmenin kefâreti, giybet ettigi kimse için istigfar etmek ve onunla helallasmaktir. Oturdugu yerden kalkmadan, su duâyi üç defa okur: “Allahümmagfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin” ya’nî, yâ Rabbi, onu magfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptiklarini bagisla, hakkinda konustuklarimizi günahlarina kefâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn, demektir.

Ayrica, Allahümmagfir lî ve limen igtebtü, okur. Yarabbi beni ve giybetini yaptigimi affet,demektir.

Insandan bir günah sadir olunca, hadiste belirtildigi gibi temiz bir abdest alip iki rek’at namaz kilmali ve sonra söyle istigfar etmelidir:

Estagfirullah estagfirullah, estagfirullahe’l-kerîme’llezi lâilâhe illâhu, el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nusûra, ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-magfirete lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.

Resûlullah’i rü’yada görmek için duâ

Resûlullah’i rü’yada görmek: Rû’yâsinda Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve su duâyi okumaga devâm etsin: “Allahümme rabbel beledil-harâm ves-sehril harâmi vel-hilli verrükni vel-harâmi ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.”

Ebû Hüreyre hazretleri,Resûlullah’dan bildirir: “Cuma gecesi iki rek’at namaz kilip, her rek’atinda bir Fâtihadan sonra bir Âyete’l-kürsî, ones Ihlâs okuyup selâm verdikten sonra bana bin salevât okuyan, öbür Cumaya varmadan beni rü’yada görür” buyurdu.

Kötülerin serrinden kurtulmak için duâ

Resûlullah Efendimiz, düsmandan çekindigi zaman: “Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min surûrihim” derdi.

Evlilikte ilk gece okunacak duâ

Dâmad, gelinin yanina girince, ikisi de, iki rek’at namaz kilmalidirlar. Sonra dâmad, gelinin kâkülünden tutup: “Allahümme bârik lî fî ehlî ve bârik lî ehlî fiyye, Allahümmerzuknî minhâ verzukhâ minnî. Allahümmecma’beynenâ mâ cema’te fî hayrin ve ferrik beynenâ izâ ferrakte fî hayrin” duâsini okur. Onunla cima edecegi zaman: “Allahümme bismike estahleltü fercehâ ve bi emânetike ehaztühâ. Allahümme femâ kadayte sey’en min rahmihâ fec’alhü bârren takiyyen, vez’alhü müslimen seviyyâ ve lâ tec’alhü müfsiden serîken lis-seytanî” der.

Biri de, cima’ ederken seytandan Allahü teâlâ’ya siginmaktir. Bu esnâda söyle der: “Bismillâhi Allahümme cennibnâ-s-seytâne ve cennibi-s-seytâne mâ razaktenâ”, ya’ni seytani bizden ve bize verdigin çocuktan uzak eyle der. Bu durumda kendilerine çocuk verilirse, seytan ona zarar veremez.

Çocuga isim koyarken

Abdestli olarak ayakta kibleye dönüp, çocugun sag kulagina ezan ve sol kulagina kaamet okuduktan sonra verilen isim çocugun kulagina söylenir. Peygamber efendimiz kendisine bir çocuk getirildiginde “Allahümme’c’alhü berren ve takiyyen ve enbetehü fi’l-Islâmi nebâten” diye dua ederdi. Resûlullah efendimiz, çocuga güzel isim verilmesini emir buyurmustur.

Çocuk konusmaya baslayinca

Çocuk konusmaga baslayinca, en önce “Lâ ilâhe illâllah” kelimesi ona ögretilir. Bu yedi defa ona telkîn edilir. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arsil kerîm” (72) âyeti telkîn edilir. Sonra Âyet-el kürsî’yi ve Hasr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup ögretir. Düzgün konusmasi, kekemelikten kurtulmasi için “rabbisrahlî sadrî veyesirlî emrî vah’ül ukdeten min lisânî yefkahü kavlî” ayetini okumalidir.(72)

Hastalikta okunacak dua

Hastalik hâlinde, günahlarina tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i serîfde: “Bir kul hastalanip, sonra iyilesince, hâli iyi olmazsa, yanindaki hafaza melekleri, biz onu iyilestirdik, ama o âfiyyet bulmadi, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.

Hasta iken su duâyi çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”

Hazret-i Âise anlatir: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd, keder, hastalik gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazret-i Enes anlatir. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayim, yedigim içtigim karnimda durmuyor; iyi olmam için bana duâ et” dedi. Resûlullah: “Bir sey yedigin veya içtigin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî sey’ün fil-ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa, hastalik sana zarar vermez” buyurdu.

Peygamberimiz Eshâbina, bütün agri ve atesli hastaliklar için: “Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azîm min serri külli irkin ne’ar ve serri harrin-nâr” duâsini okumagi ögretirdi.

Bas agrisinda okunacak dua

Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Basin agriyinca, elini basina koy ve Hasr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”

Resûlullah’in Hasr sûresinin bu kismini okudugu zaman, mübârek elini, mübârek basina koydugu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastaliga sifâdir” buyurdugu bildirilmistir. (Bu ayetler, ayati hirz (76) dualarinin içinde vardir.)

Kaybolan kimseye kavusmak için

Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birseyin kayboldugu veya bir kimse ile bulusmak istedigin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne … (71) deyip, kimle ve neyle bulusmak istiyorsa, beni onunla bulustur söyleyip, noktalarin oldugu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o sey veya o kimse ile bulusturur. Bunu söyledigim her zaman, duâm kabûl edildi.

Cenaze namazi duâsi

Cenaze namazinda, birinci tekbirden sonra, sübhâneke (“ve celle senâüke” ile beraber) okunur. Ikinci tekbirden sonra, salli, barik okunur. Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duasi okunur.

Cenaze duasi : Allahumme’gfir li hayyinâ ve meyyitinâ ve sahidinâ ve gaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagrinâ ve kebirina. Allahumme men ahyeytehû minnâ feahyihî alâ’l-islâmi ve men teveffeytehû minnâ fe-teveffehû alâ’l-iman. Ve hussa hazâ’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ver rahmeti ve’l-magfirati ve’ridvan. Allahumme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne musî’en fetecâvez anhu ve lekkihi’l-emne va’l-busrâ ve’l-kerameteve’z-zulfâ. Allahümmecal kabrehü ravdaten minriyadilcinani velatecal kabrehü hufreten minhuferinnirani rabgifirli velivadeyye velilmü’minine velmü’minati velicemiilmüslimine velmüslimati elahyai minhüm velemvati bi-rahmetike yâ erhame’r-rahimin. ( Cenaze kadin ise, “..hussa’dan sonraki zamirler müennes olarak okunur) (62)

Cenâze duâsi yerine, Rabbenâ âti-nâ…, veya yalniz Allahüm-magfir leh demek veyahut duâ niyeti ile besmelesiz Fâtiha-i serife okumak da olur. Duâ okumak, meyyitin afvina sebep olur.

Cenaze defin esnasinda okunacak dua

Defin esnasinda su yedi sûreyi ve bu duâyi okumak müstehabdir. Bu sûreleri hasta üzerine okumak da müstehabdir. Bu yedi sûre, Fâtiha, Muavvizeteyn (Kul eûzüler), Ihlâs, Izâ câe, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve Innâ enzelnâhü sûreleridir. Duâ ise sudur: “Allahümme innî es’elüke bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî hüve kivâmüddîn. Ve es’elüke bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke bismikellezî kamet bihis semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi a’teyte ve izâ dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve Isrâfile ve Azrâile. Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vagfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.” ( Definden sonra verilecek telkinin metni (61)’de)

Teheccüd namazindan sonra okunacak duâ

Hz. Peygamberin, teheccüd namazina kalktigi zaman okudugu duâ:

Ibni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazina kalktigi zaman su duayi okudugunu bildirmistir:

Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente meliku’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’duke’l-hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve’l-cennetu hakkun ve’n-nâru hakkun ve’n-nebiyyune hakkun ve Muhammedun hakkun ve’s-sâatu hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fe’gfir lî ma kaddemtu vemâ ahhartu vemâ asrartu vemâ a’lentu ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhir velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe gayruke velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.(58)

Yeni hilâli görünce okunacak duâ

Yeni hilâli görünce su duâ okunur:

“Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâilâhe illâllah. Allahumme ehlilhû aleynâ bi’l-emni ve’l-îmâni ve’s-selâmeti ve’l-islâm” (Allah en büyüktür. Allah’tan baska Ilah yoktur. Allahim ayi bize güven, huzur ve Islâm ile geçir.)

Banyoya girerken çikarken okunacak dua

Banyoya girerken su duâ okunur:

“Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike mine’n-nâri ve hamîmihâ “ (Allahim senden cenneti ve cennet nimetlerini istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden sana siginiyorum)

Banyodan çikarken:

“Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî” denilir.

Helaya girerken çikarken okunacak duâ

Tuvalete gidecegi sirada okunur:

“Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’s-seytâni’r-racîm” (Allahim, pislikten, kötü, kovulmus seytandan sana siginirim.)

Tuvaletten çikinca su dua okunur:

“Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye mâ yenfeunî subhaneke gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana eziyet veren seyi benden gideren, bana yararli olani bende birakan Allah’a hamdolsun. Yücesin Rabbim, magfiretine siginiyorum, Rabbimiz, dönüs sanadir.)

Hadîs-i serîfde: “Cin ve seytanlar halâda insanlari ifsâd ve eziyyet için beklerler. Sizden biriniz halâya girerken Eûzü billâhi minel hubüsi vel habâis desin” buyuruldu.

Bir zarar meydana geldiginde okunacak duâ

“Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgibûn.” (Ola ki Allah onun yerine bize ondan daha hayirlisini vere. Biz Rabbimizi arzu ediyoruz

Öfkeli halde edilecek dua

“Allahummâgfir lî zenbî ve’zheb gâyza kalbî ve ecirnî mine’s-seytâni’r-racîm (Allahim, günahimi bagisla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmus seytandan uzak tut.)

Firtinada okunacak dua

Resûlullah Efendimiz siddetli rüzgârlar eserken dizlerinin üzerine oturup “Allahümmec’alhâ rahmeten ve lâ tec’alhâ azâben, Allahümmec’alhâ riyâhan ve lâ tec’alhâ lenâ rîhan” duâsini okurdu. Ya’nî Allahim! Bu rüzgârlari hakkimizda rahmet kil, azâb kilma. Yâ Rabbi bunlari bizim için rahmet kil, azab ve elem kilma demektir.

Bir de: “Allahümme lâ taktülnâ bigadabike ve lâ tehlüknâ biazâbike ve âfina kable zâlike” duâsini okurdu. Burada da Allahim! Bizi gadabinla öldürme, azâbinla helâk etme ve bize âfiyetler ihsân et buyurulmaktadir.

Ibni Abbâs buyurdu: Gök gürlerken “Sübhânellezi yüsebbihurra’dü bihamdihî vel melâiketü min hiyfetihî ve hüve alâ külli sey’in kadîr” duâsini okuyan yildirim düsmesinden korunur.

Fakirlikten kurtulus duâsi

Dinimiz çalisarak kazanmayi emretmektedir. Hz.Ömer, “Çalisin, kazanin! Çalismadan rizik beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yagdirmaz” buyurdu. Hz.Lokman Hakim de, “Çalis, kazan! Çalismayip muhtaç olanin dini ve akli noksandir” buyurdu.
Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Eve girerken “Ihlas” suresini okuyan, fakirlik görmez.”

“Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kerre “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.”

“Her gün yüz defa “La havle ve la kuvvete illa billah” diyen fakirlik görmez”

Rizik için endise etmemelidir! Kur’an-i kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Her canlinin rizki Allaha aittir.” [Hud 6]

“Seytan, sizi fakirlikle korkutup, fahsaya sürükler (cimrilige, her türlü kötülüge tesvik eder.)” [Bekara 268]

Su duâyi okuyan fakirlikten kurtulur demek, o duâ kabul olmussa, ona bir çalisma kapisi açilir veya ummadigi yerden rizka kavusur demektir. Hastaligi için duâ eden de sifaya sebep olan ilaca veya baska bir sebeple sihhate kavusur. Çalismak rizki artirmaz. Rizki veren Allahü teâlâdir. Çalismak sebebe yapismaktir. Sebeplere yapismak sünnettir.

Ihtiyaçtan kurtulmak, bereketli rizka kavusmak için sebeplere yapismalidir! Hadis-i seriflerde buyuruldu ki:

“Ömrüm uzun, rizkim bol olsun diyen, akrabasini ziyaret etsin, görüp gözetsin!)

“Sabah uykusu rizka manidir.”

“Ihtiyaçlarini insanlara açan, ihtiyaçtan kurtulamaz. Allahü teâlâya arz eden ise, ihtiyaçtan kurtulur.”

“Rizka kavusan çok hamd etsin! Rizki azalirsa istigfar etsin!”

Hamd, “Elhamdülillah”, Istigfar, “Estagfirullah” demektir. Istigfar etmek, günahlarin affina sebep olan iyilikleri yapmaktir.

Ezan Duâsı – islami sohbet

Ezan Duâsı
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duâyı da okuyunuz.” buyurmuştur: “Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb’ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve’adtehü inneke lâ
tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm”. (39)

”Ezan okunurken şu duâyı okuyun:

“Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”(39)

Başka bir hadis-i şerifte de Resûlullah bir hadis-i şerifinde, “Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur” buyurdu.

(Hayye alâ)ları duyunca bunları söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsı okunur. İkinci (Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki baş parmağının tırnaklarını öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdır.

Eyyüb Hâlid bin Zeyd câmi’inin müezzinleri her namazdan sonra şu duâyı okurlardı: “Rabbenâ amennâ bi mâ enzelte vetteba’ nerresûle fektübnâ ma’aşşâhidîn”.

Faydalı Kısa Dualar

Faydalı Kısa Dualar Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)

(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [İ. Mâce]

(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!) [İ. Ahmed]

(Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]

“(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr” duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifâ etmiş olur.) [Akşam “esbaha” yerine “emsâ” denir.]

(Sabah-akşam on defa, “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr” okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]

(Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemî]

(Evden çıkarken “Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]

(Lâ havle… okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebû Nuaym]

İmam-ı Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

(Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]

(Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt” okuyan şehit olarak ölür.) (Redd-ül Muhtar)

Günahların Affı İçin Duâ

Günahların Affı İçin Duâ Her günahın affı için, kalb ile tevbe etmek ve dil ile istigfâr etmek ve beden ile kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tesbîh etmek, yâni “Sübhânallah-il-azîm ve bi-hamdihi” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.

“Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm.” (10) Bunu, her gün ve her gece yüz kerre okumalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sabah-akşam 7defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur”

“Sabah-akşam 7 defa, “Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.”

“Sabah akşam yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi, diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”İnşaallah.

Hamd ve Şükür Duâsı

Hamd ve Şükür Duâsı Her sabah bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr” ( 12)demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır.

Peygamberimiz buyurdu ki,”Bu duâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur”. Abdestli okumak iyi olur ise de şart değildir. Hergün ve her gece okumalıdır.

Hamd ve şükür için de şu duâ okunmalıdır:

“El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E’ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr”. (14)

Şu duâ da okunmalıdır:

“Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.” (53)

Hastanın İyileşmesi İçin Duâ

Hastanın İyileşmesi İçin Duâ Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra “Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” (17) duâsını okumasını emretmiştir.

Eshâb-ı kirâm, bu duâyı hep okurdu. Bu duâda, dileğin kabûl edilmesi için, Muhammed aleyhisselâmı vesîle edilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm. Duâsı da bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.

Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, “Bir hasta, ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn’ i (15) kırk def’a okursa, şehîd olarak vefât eder. Şifâ bulursa, bütün günahları afv olur.”

Âişe vâlidemiz buyurdu ki, Resûlullahın bir yerinde ağrı olsa iki Kûl e’ûzü sûresini okuyup, mubârek avucuna üfler, elini ağrı olan yere sürerdi.

Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açılsın,” dedi. Peygamberimiz, “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek, Rabbime yalvarıyorum.Senin hâtırın için kabûl etmesini istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana şefâatcı eyle! Onun hurmetine duâmı kabûl et!” duâsını okumasını söyledi. Adam, abdest alıp duâ etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duâyı Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksadlarına kavuşmuşlardır