Efendimize Tabiiyet – İslami Sohbet

Hira dağında ilk vahyin gelmesinden sonra Peygamberimiz (S.A.V)’e  birinci îmân eden Hazreti Hatice validemizdi. Ve arkasından ilk îmân edenlerden Hazreti Ebû Bekir (R.A) Peygamberimiz (S.A.V) elini tutarak O’nun önünde tövbe ile biat etmiş, O’na tâbî olmuş, elini öpmüştü. İşte Peygamberimiz (S.A.V)’e ilk tâbiiyet böyle başlamıştı. Halid Muhammed Halid’in “Hulefâü’r Resûl, Beş Râşid Halife” adlı bir eserinde, Hazreti Ebû Bekir’in (R.A) davetten sonra ilk tâbiiyeti için şöyle buyuruluyor:

…Resulullah arkadaşına yöneldi. Adeta ışık hızıyla aralarında şu konuşmalar geçti: Ebu Bekir (R.A):

-Ey kardeşim, halkın senin hakkında anlattıkları doğru mu? diye sordu. Resûlullah (S.A.V):

-Sana benim hakkımda ne anlattılar….?, dedi.

-Söylediklerine göre; Allah yalnızca Kendisine ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmamamız için seni bize Peygamber olarak gönderdi.

-Ey Atik, sen onların bu sözlerini duyunca ne cevap verdin…?

-Onlara ‘EĞER SÖYLEMİŞSE DOĞRUDUR’ dedim.”

Bu cevabı duyan Hz. Peygamberin (S.A.V) memnuniyet ve şükür duygularıyla gözleri yaşardı. Arkadaşını kucakladı ve alnından öptü. Ardından Hira mağrasında vahyin kendisine nasıl geldiğini anlatmaya başladı………Ebû Bekir (R.A) saygı ve takvayla, önünde en yücelere doğru yükseldiğini gördüğü Allah’ın sancağını selamlarcasına başını eğdi. Nâzil olan ayetleri yaşıyor gibiydi. Sonra başını kaldırdı, ardından İKİ ELİYLE  RESÛLULLAH’IN (S.A.V) SAĞ ELİNİ TUTTU ve şöyle dedi:

“Ben şahidim ki sen güvenilir bir kimsesin. Yine şahidim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve sen de Allah’ın bir Resûlüsün…” Ebû Bekir (R.A) bu şekilde sükûnet ve kesin inanç içinde Müslüman oldu. Allah’ın (C.C) Resûlü (S.A.V) için Sıddîk ve ikinin ikincisi olsun diye seçtiği ve yarın da halife olacak olan adam bu şekilde Müslüman oldu. Peygamber olmasa da peygamberin görevini devam ettirecek olan adam Müslüman oldu.

Resûlullah’ı bir sonraki ziyaretinde yalnız olmayacaktır. Yanında kendisinin Müslüman olmaya ikna ettiği Kureyşin ileri gelenlerinden beş kişi daha vardır. ONLAR DA HZ. PEYGAMBERE BİAT ETMEYE GELMİŞLERDİR…..bunlar şu kişilerdi: Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvâm, Abdurrahman bin Avf, Sa’d bin Ebû Vakkas, Talha bin Ubeydullah…  “Beş Râşid Halife (Hulefâü’r Resûl),” Halid Muhammed Halid  S.50,51,52

Peygamber Efendimiz (S.A.V) kendisine daha henüz gelmeden önce, her sene Hira dağında 30 veya 40 gün izdivaca çekilirdi. Bir gün Hira dağında bulunurken, Cebrail (A.S) Allah tarafından kendisine gönderilmiş ve Peygamberimiz (S.A)’e: “Oku, Rabbinin ismi ile oku” demişti. Peygamberimiz (S.A.V) “Ben okuma bilmem” demişti. Bu olay üç defa tekrarlanmış ve üçüncü defasında Cebrail (A.S) O’nu kucaklamış, sıkıca sarılmıştı. Bu esnada Allah’ın ceryanı yani feyzi Cebrail (A.S)’a, Cebrail (A.S)’dan Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e geçmişti. Ve Peygamberimiz (S.A.V) Allah’ın ceryanı ile cezbelenmiş, sarsılmıştı.

8/-2: İnnemel mu’minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn (yetevekkelûne).

Gerçek mü’minler onlardır ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir). Ve onlara Allah’ın âyetleri okunduğu zaman onların îmânlarını arttırır ve Rab’lerine tevekkül ederler.

22/-35: Ellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum .

Onlar, Allah’ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir (Allah’tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır).

İşte ilk kez Hazreti Hatice Validemizden ve ondan sonra ilk kez tâbî olan  Hazreti Ebu Bekir (R.A), çocuklardan Hazreti Ali (R.A) olmak üzere ilk tâbiiyet başlamış ve el el üstüne tutularak yapılan tâbiiyet esnasında bu Allah’ın feyzi, cereyanı Peygamberimiz (S.A.V)’in elinden sahâbeye geçmiş ve bu feyiz mürşidlerden müridlere aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

Sahâbeden hiç bir kimse yoktur ki, Peygamberimiz (S.A.V)’in önünde elini tutarak tövbe edip de, O’na tâbî olmasın. Fakat Peygamberimiz (S.A.V), ulaşamadığı bölgelere mutlaka bir vekilini göndermiş, vekaleten tövbe verdirmiş, hidayeti bulunduğu yerden uzaklara sahâbîlerini göndererek oradaki toplumlara açıkça beyan etmiştir. Ve aynı şekilde bütün devirlerde devrin imamları ve mürşidler de, ulaşamadığı bütün bölgelere vekillerini gönderirler ve böylece her insan tâbiiyetini gerçekleştirebilir. Tâbiiyet, bütün zamanlarda devrin imamına ve vekillerine, mürşidlere ve vekillerine, hanımların tâbiiyeti ise hanım vekillere olmak üzere, her insanın ulaşabileceği şekilde, her devirde mutlaka gerçekleşmiştir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in daha önceki sayfalarda bildirdiğimiz hadîsdeki, kişinin devrin imamına biat ederek elinin safkasını vermesi ifadesiyle, tâbiiyet esnasında el el üstüne  tutularak biat edildiği ve el öpme işleminin gerçekleştiği açık olarak anlaşılmaktadır. Eşref Rumî Hazretleri buyurur ki:

Bil ki ey âziz kardeşim! Bunlar gerçek müridliğin şartlarındandır. Birincisi Tevbedir. Mürid, tevbe edip şeyhin irşadına teslim olmalıdır. Şeyhin elinden tutup bütün yaptıklarına ve günahlarına tevbe etmelidir. Çünki hakiki şeyhin eli, hakikatta Resûlullah (S.A.V) in eli gibidir, zira vekilidir. (TAM MÜZEKKİN NÜFUS Sayfa 443)

Rabbimizin Fetih Suresinin 10. âyetinde; “Muhakkak ki onlar, sana tâbî oldukları zaman Allah’a tâbî olurlar. Onların ellerinin üzerinde (Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan) Allah’ın eli vardır.” diye buyurduğu gibi sahâbenin, tâbiiyet esnasında biat ederken, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in elini tuttuğu açıklık kazanıyor ve bu âyet-i kerimede tâbiiyetin nasıl yapıldığı açık olarak bildiriliyor. Ziyad İbn-i İlaka’dan rivayet edilen bir hadîsde şöyle buyurulur:

Mugire b. Şu’be (r.a.) nin ölümünde Cerir b. Abdullah’ı halka şöyle hitap ederken işittim: “Size hiç bir ortağı olmayan tek Allah’a sığınmayı vakar ve itidali tavsiye ediyorum. BEN ŞU ELİMLE ALLAH’IN RESÛL’ÜNE (S.A.V) İSLÂMA GİRMEK ÜZERE BİAT ETTİM. O da bana, bütün müslümanlara nasihatta bulunmamı şart koştu….Müsned-i Ebi Avane: 1/38; Buhari:1/4; Beyhaki (Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık Timaş yayın M. Yusuf Kandehlevi sayfa 239)

4080- Ubâde b. Sâmit (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (S.A.V) ile kolayda da olsa zorluklarda da olsa, hoşa giden ve gitmeyen tüm hallerde iş ve vazifeye yetkili olanla münakaşa etmemeye ve daima hak üzere olmaya, nerede olursak olalım kınayanın kınamasından korkmayarak ve daima dinleyip itaat etmek üzere biat etmiştik. (Tirmizî, Siyer: 34; İbn Mâce, Cihad: 41)  (Sünnen-i Nesai Hadis no: 4080)

 

 

islami sohbet,islami sohbet kanalları,islami sohbet net,islami sohbet odaları net,islami sohbetler,islami sohbete,islami sohbet kanal 7,islami sohbet siteleri,islami sohbet chat,islami sohbet dinle
islami sohbet odaları,islami sohbet kanalları,islami sohbet net,islami sohbet odaları net,islami sohbet kanal 7,islami sohbet siteleri,islami sohbet chat
islami sohbet dinle
islami sohbet konuları
islami sohbet indir
islami sohbet ankara
islami sohbet arkadaşlık
islami sohbet anadolu gurbet
islami sohbet arşivi
islami sohbet antalya
islami sohbet avrupa
islami sohbet almanya
islami sohbet anadolu gurbet hollanda
islam sohbet ankara
sohbet islami arkadaş
islami sohbet bedava
islami sohbet bursa
islami sohbet bayanlarla
islami sohbet net
islami sohbete baglan
islami bayan sohbet
islami sohbet duabahcesi
bayburt islami sohbet
berlin islami sohbet
islami sohbet chat
islami sohbet com
islami sohbet cet
islami sohbet chat odaları
islami sohbet canlı
islami sohbet candan ünal yazıları
islami chat sohbet
islami sohbet cet odaları
islami sohbete.com
islami sohbetler chat
islami sohbet dinle
islami sohbet dk
islami sohbet odaları
islami sohbet dinlemek istiyorum
islami sohbet dini chat
islami sohbet duabahcesi
islami sohbet dersleri
islam sohbet dinle
islam sohbeti dinle
islami dul sohbet
islami sohbet et
islami sohbet evlilik
islami sohbet eşliginde ilahi dinle
islamı sohbet evlılık zıyaretçı defterı
islami sohbet etmek istiyorum
islami sohbet e
islami sohbet evlilik sitesi
islami sohbet evi
islami sohbet etmek
islami evlilik sohbet odaları
islami sohbet facebook
islami sohbet fazileti
islami sohbet forum
islami sohbet fm
islami sohbet face
islami sohbet gen tr forum
forumankebut islami sohbet kuran tefsir fıkıh tasavvuf risale paylaşım merkezi
islami sohbet gen
islami sohbet görüntülü
islami sohbet gen tr forum
islami sohbet gen r
islami sohbet girişi
islami sohbet güzel sözler
islami sohbet gerdek
islami sohbete giriş
islam sohbet grubu
islam gülü sohbet
islami sohbet hocaları
islami sohbet hattı
islami sohbet hollanda
islam sohbet hattı
islami sohbet nihat hatipoğlu
islami sohbet anadolu gurbet hollanda
islam hakkinda sohbet
islami sohbet indir
islami sohbet izle
islami sohbet izmir
islami sohbet istanbul
islami sohbet ilahi
islami sohbet ilahiler
islami sohbet irc
islami sohbet indir mp3
islami sohbetler izle
islami sohbetlerin önemi
islami sohbet javasız
islami sohbet java
islami sohbet odaları java
islami sohbet kanalları
islami sohbet kanal 7
islami sohbet konuları
islami sohbet kanalı
islami sohbet kitapları
islami sohbet konya
islami sohbet kanal 7 net
islami sohbetler
islami çet sohbet lider
islami sohbet mirc
islami sohbet mp3 indir
islami sohbet müslümanlar
islami sohbet mobil
islami sohbet mirc indir
islami sohbet mp3
islami sohbet müslüman nesil
islami sohbet muhabbet
islami sohbet mynet
islami sohbet malatya
islami sohbet net
islami sohbet nur
islami sohbet nasıl yapılır
islami sohbet nedir
islami sohbet net forum kaydol
islami sohbet nihat
islami sohbet net kanal 7
islami sohbet nasıl
islami sohbet nihat hatipoğlu
islami sohbete net
islami sohbet odaları
islami sohbet odaları net
islami sohbet odası
islami sohbet oku
islami sohbet odaları konya
islami sohbet odaları kanal 7
islami sohbet odaları 7
islami sohbet odaları nur
islami sohbet power
islami sohbet programı indir
islami sohbet portalı
islami sohbet platformu
islami sohbet programı
islami sohbet power net
islami sohbet odaları
islamisohbet.net sohbet php
islami sohbet radyoları
islami sohbet radyo
islami sohbet radyo dinle
islami sohbetorg
islami sohbet radyo kanalları
islam sohbet radyosu
islami sohbet gen r
ravza gülü islami sohbet
rüyada islami sohbet
islami sohbet siteleri
islami sohbet söyle net
islami sohbet sesli
islami sohbet sözleri
islami sohbet soru cevap
islami sohbet script
islami sohbet seviyeli
islami sohbet sesli chat
islami sohbet s
islami sohbet serverleri
islami sohbet timurtaş
islami sohbet tanışma
islami sohbet toplantıları
islami sohbet gen tr forum
tevhid islami sohbet
forumankebut islami sohbet kuran tefsir fıkıh tasavvuf risale paylaşım merkezi
islami radyo dini sohbet us
islami sohbet videoları
islami sohbet vaazlar
islami sohbet video
islami sohbet vaaz
islami sohbet videolar
islami sohbet ve chat
islami sohbet ve arkadaşlık
islami sohbet ve evlilik
islami sohbet ve yarışma
islami sohbet ve ilahiler
islami sohbet xat
islami sohbet yazıları
islami sohbet youtube
islami sohbet yap
islami sohbet yarışma
islami sohbet yolum
islami sohbet yeri
islami sohbet yazılı
islami sohbet yerleri
islami sohbet yeni
islami yolu sohbet
islami sohbet ziyaretçi defteri
0 islamı sohbet
islami sohbet 1
islami sohbet 7
islami sohbet 724
islam sohbet 7
islami sohbet odaları 7

Bir önceki yazımız olan Hidayete Ermek - İslami Sohbet başlıklı makalemizde devrin imamı, Hidayet; ve hidayete ermek hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiket(ler): , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.