Rızık İstemede Ölçü Nedir

Rızık İstemede Ölçü Nedir?

Yüce Allah’ın Her Canlıya Takdir Ettiği Rızık Belli Olduğuna Göre Rızık Talebinde Gözönüne Alınması Gereken Bazı Ölçüler Vardır.

Herşeyden Önce Rızkın Allah’ın Meşru Kıldığı Yoldan Kanaatle Talebedilmesi Edilde Edilince İktisatla Harcanması Verilen Rızka Rıza Gösterilmesi Ve Menmun Olunması Gerekir.

Şükrün Gereği Budur.

Rızıkta Hırs Göstermek Elde Ettiğini İsraf Etmek Helal Haram Demeden Rastgeleni Yemek İse Hem Şükürsüzlük Hemde Rızka Hürmetsizliktir.

Peygamber Efendimiz Bir Hadis-i Şeriflerinde Her İnsanın Kendine Takdir Edilen Bir Rızkı Olduğunu Bu Rızık Bitmeden öLmeyeceğini Dolayısıyla Rızık Talebinde Güzel Davranılmasını Yani Helal Yoldan Kanaatle Hareket Edilmesini Tavsiye Buyurmuşlardır.

Rızık İstemede Ölçü Nedir,rızık,rızık istemek,rızık ve ölçü,dini makaleler,islami makaleler,islami sohbet,islam

SeLam Ve Dua İle

www.iSLamNuRuSohbet.Net

Dinimiz Ve Rüyalar

Dinimiz Ve Rüyalar

İnsan Hayatında Gündüzleri Faaliyet Ve Çalışma Zamanı:

Gece Dinlenme Ve İstirahat Vaktidir.

Gündüz Tüm Acı Ve Tatlılığıyla Gerçeklerin Yaşandığı Reel Alem:

Gece İse Rüyalar Yoluyla Tutkuların Özlemlerin Korkuların Endişelerin Şuur Altında Hayal Sahnesine Çıktığı Sanal Dünyadır.

İnsanın Yaşamında Rüyaların Önemsenmeden Geçilmeyek Bir Yeri Vardır.

Çünki Rüyasız Bir Hayat Sağlıklı Bir Hayat Değildir.

Rüya Bedenin Gerilimlerinden Deşarj Olmasını Sağlar.

Dinlenmesini Temin Eder.

Rüyasız Hayat Tuzsuz Yemek Gibidir.

Tadından Ve Kararında Kaldıkça Rüyalar Hayata Renk Ve Şevk Katar Rahatlatır.

Tuzun Fazla Katılması Halinde Yemeğin Yenmez Hale Gelmesi Gibi:

Rüyalara Olması Gerekenden Fazla Önem Verilmesi Durumundada İnsan Reel Dünyadan Kopar:

Hayallere Dakar Evhamlara Düşer.

Bu Sebebten İmam-ı Rabbani Hz.Leri Rüya İle Meşguliyet Ve Ona Abartılı Şekilde Önem Vererek Abartmayı Şu İfadesi İle Reddetmiştir.

Ben Ne Geceyim Nede Gecenin Kuluyum, Ben Güneşin Oğluyum Gündüzün Çocuğuyum Size Güneşten Haber Veriyorum Gerçekleri Anlatıyorum Hayalleri Değil.

Dinimiz Ve Rüyalar,rüya,rüyalar,rüya tabirleri,din ve rüya,islam ve rüya,rüya nedir,rahmani rüyalar,rüya çeşitleri,şeytani rüyalar,islami bilgiler,islami makaleler,dini makaleler,din,islami sohbet

SeLam Ve Dua İle

Tüllerin Arkasından Mescide Bakış

Tüllerin Arkasından Mescide Bakış

Allah Rasülünün Ateşi Gün Geçtikçe Artıyor!

Dayanılmaz Hararetler İçinde Baygınlık Geçiriyordu.

Hayberde Yediği Zehirli Etin Onun Mübarek Varlığına Bıraktığı İzlerin Acısıydı Bu Birazda…

Artık Namazları Sürekli Ebu Bekir {r.a] Kıldırıyordu….

Pazartesi Günü Sabahı Uyandı ALLAH Rasülü….

Mescitten Gelen Sesleri İşitince Perdesini Araladı.

İnsanlar Ebu Bekir {r.a.} İle Namaz Kılmak İçin Hazırlanıyorlardı.

Gülümsedi.

Allah Rasülünü Fark Eden Müslümanlar Onun Geleceğini Zannettiler.

Hz Ebu Bekir {r.a.} Namazı Biraz Geciktirerek Onu Beklemeye Başladı.

Allah Rasülü Namazı Kıldırmasını İşaret Ederek Perdeyiz Kapadı.

Kapanan Perdeler Arkasında yinede Vardı.

Tüllerin Ardındaki Varlığını Bile Bilmek Yetiyordu.

Peygamber Olmanın Çilesi Büyüktü…

Bu Yüzden hastalığı Da Şiddetliydi.

Tüllerin Arkasından Mescide Bakış,hz muhammed,efendimiz,peygamberimiz,efendimizin rahatsızlığı,dini makaleler,dini bilgiler,peygamberimizin hayatı,islami sohbet,din,islami makaleler,nur sohbet

SeLam Ve Dua İle

Başkalarının Haklarına Saygı

Başkalarının Haklarına Saygı

Yeryüzünü İmaretmek,Allah’In Nimetlerinden İstifade Etmek Başkalarıyla Tanışmak Kaynaşmak Neslin Devamını Sağlamak Tebliğ Vazifesini Yapmak İhtiyaçlarımızı Karşılamak Toplu Halde Yaşamaya Bağlıdır.

Dinimiz Bir Çok Emir Ve Yasağı İnsaların Birbirine Karşı Sorumluluklarını Hatırlatır.

Ferdi Ve İçtimai Hayatın Huzuru, Sükunu Buna Bağlıdır.

{Peygamberimiz {S.a.s} De: Benim Ümmetimin Müflisi O Kimsedir Ki Kıyamet Gününde Namazı Orucu Zekatıyla Gelir Fakat Şuna Söğmüş Şunu Dövmüş Şuna İftira Etmiş Sunun Malını Yemiş Bunun Kanıkı Dökmüş. Bundan Dolayı Onun Basenatından Zikredilen Kimselerin Her Birine Verilir.

Üzerinde Olan Haklar Ödenmeden İyilik Ve Hayırları Tükenirse Hak Sahiplerinin Günahları O Kimseye Yüksetilir.

Sonra Kimse Cehenneme Atılır [Müslim Birr59] Buyurur}

Bu İtibarla Bilerek Veya Bilmeyerek Başkalarının Hakkını Üzerine Geçirenler O Hakkı Ödemek Helalleşmek Suretiyle Kendini Kurtarmaya Çalışmalıdır.

Aklı Halde Müflis Durumuna Düşeceklerdir.

Müslümanın Kul Haklarına Son Derece Titizlik Göstermesi Allah Korkusundan Ve Vicdani Sorumluluktan Kaynaklanır.

Dünyadaki Pekçok Kötülüğün Ahiretteki Pek Çok Perişanlığın Sebebi de Budur.

Başkalarının Haklarına Saygı,hak,kul hakkı,din ve kulhakkı,dinimiz ve hak,islam ve kulhakkı,islami sohbet,din,islami makaleler,dini makaleler,nur sohbet

SeLam Ve Dua İle

Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi, 11 Asrın İkinci Yarısında, Batı Türkistan’da Sayram Kasabasında Doğmuştur.

Yesevi, Anne Ve Babasını Küçük Yaşta Kaybedince Yesi’ye {Türkistan} Yerleşir.

‘Arslan Baba’ Adlı Türk Şeyhi Tahsil Ve Terbiyesini Üstlenir.

Arslan Baba’nın Vefatına Kadar Yesi’den Ayrılmaz.

Daha Sonra Önemli Kültür Ve İlim Merkezi Buhara’ya Gider Ve Dönemin Önde Gelen Bilgini Şeyh Yusuf Hemedani’den Eğitim Alır.

Ahmet Yesevi Cenab-ı Hakk’ın {Rabbinin Yoluna,Hikmetle,Güzel Öğütle Çağır…} {Nahl 16/125}

İlahi Emrine Uygun Olarak,İslam’ı Anlatırken Sevdirici,Bütünleştirici,Güler Yüzlü Ve Samimi Bir Metod Kullanmıştır.

Bu Metodu Geniş Halk Kitlelerinin İslam’ı Seçmesini Kolaylaştırmıştır.

Ahmet Yesevi,Döneminde Arapça Ve Farsça’yı Kullanmak Gelenek Olmasına Rağmen Türkçe’yi Tercih Etmiştir.

İslam’ın Esaslarını Anlatmak Gayesiyle Sade Bir Dille Ve Halk Edebiyatında Alınma Şekillerle Hece Vezninde Menzumeler Söylemiştir.

‘Hikmet’ Adı Verilen Bu Manzumeler {Divan-ı Hikmet} Adıyla Bir Araya Toplanmıştır.

Şiirleri Türkler Arasında Düşünce Birliğinin Teşekkül Etmesini Sağlamıştır.

Anadolu’daki Türk Edebiyatının Yeşerip Gelişmesine Zemin Hazırlamış,Yunus Emre Gibi Büyük Şairlere İlham Kaynağı Olmuştur.

Ahmet Yesevi,Ahmet Yesevi kimdir,Ahmet Yesevi eserleri,din alimleri,islam alimleri,islami sohbet,din,dini makaleler,islami makaleler

SeLam Ve Dua İle

Allahı Anmak

Allahı Anmak

{Ey iman edenler! Allah’i çokça anin.

Ve O’nu sabah aksam tesbih edin.

Sizleri karanliklardan aydinliga çikarmak için melekleri ile birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren O’dur ve O, müminlere çok merhametlidir.}

[Ahzab,33 41/43]

Allah,Gönderdiği İlahi Emirler Vasıtasıyla,Bizi Karanlıktan Aydınlığa Çıkarmış,Bize Doğru Yolu Göstermiştir.

Bütün Bunlara Rağmen Yine de Biz,Kulluk Vazifemizi Tam Olarak Yerine Getiremeyiz.

Bu Durumda Bile O, Bize Merhamet Eder Ve Bizi Bağışlar.

Çünkü O, Müminlere karşı Çok Merhametlidir.

Ayrıca Sürekli Olarak Onun Emrine İtiaat Eden Melekleri de, O’nun Emrine Uyarak Bizim Bağışlanmamızı O’ndan Niyaz Ederler.

Ayetteki Sabah,Akşam Tesbih Etmeyi:

Sabah Ve Akşam Namazlarını Kılmak,İnsanların Uykuda Olduğu Gece Vakitlerinde Allah’ı Zikretmek Ve Gece- Gündüz Bütün Gün,Her İşimizde Rabbimizi Hatırlamak Şeklinde Anlayabiliriz.

Allahı Anmak,allah,allah teala,rabbimizi anmak,allah cc anmak,alemlerin rabbini anmak,dini sohbet,dini bilgiler,dini makaleler,islami makaleler,islamiyet,islami sohbet

SeLam Ve Dua İle