Zarar ve Kötülüklerden Korunmak İçin Dualar

Zarar ve Kötülüklerden Korunmak İçin Dualar Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için duâ

“Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! (22)

E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin. “ (25)

Bu duâ her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytânların ve hayvanların zararından korur. Bir kimseye okurken, E’ûzü yerine (Ü’îzüke) denir. İki kişiye okurken (Ü’îzü-kümâ) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’îzü-küm) demelidir.

Her türlü kötülükten kurtulmak için için şu duâ da okunmalıdır:

“E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti min şerri külli şeytânin ve hâmmatin. Ve min şerri külli effâkin kâzibetin. Ve min şerri külli gammâzin hâinetin. Ve min şerri külli aynin lâmmetin. Ve min şerri külli bid’atin dâlletin.” (26)

Zarar ve kötülüklerden kurtulmak için “Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka.” ( 32) duâsını okuyan, bir yere gelince, o yerden kalkıncaya kadar zarar ve kötülüklerden kurtulur.

Bir hadîs-i şerîfde, “Birşeyden zarâr gören, abdest alıp iki rek’at namaz kılsın! Sonra; Yâ Rabbî! Senden istiyorum. Senin âlemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı vesîle kılarak sana yalvarıyorum. Yâ Muhammed! Dileğimi kabûl etmesi için Rabbime seni vesîle ediyorum. Yâ Rabbî! Onu bana şefâ’atcı et desin” buyuruldu


Ey Rabbimiz bizi yalancılardan koru!

Ey Rabbimiz bizi yalancılardan koru!
Ey yüceler yücesi, ey kalplerin sahibi! Senin yolunda, senin rızan için cihadı kalplerimize yerleştir ya Erhamer rahimin! Ey yüceler yücesi; Filistin’de, Afganistan’da, Kafkasya’da ve her yerde savaşan kardeşlerimize yardımını göster! Ey yüceler yücesi! İslam’ı ve Müslümanları sağlamlaştır; şirki ve müşrikleri aşağıla! Ey… Rabbimiz; bizi yalancılardan koru! Ey Rabbimiz; bizi şaşırtıcılardan koru! Ey Rabbimiz; bizi münafıklardan koru! Ey Rabbimiz; bizi müşriklerden koru! Ey ALLAH’ım; bizi senin yolunda, senin adının her zaman yaşaması ve hep yüksekte olması için savaşanlardan eyle! Ey ALLAH’ım; bizleri senin rızan için şehiD düşenlerden eyle! Ey Rahim; yeryüzünde müminleri artır! Ey ALLAH’ım; yeryüzünde mücahidleri artır!

YARABBİ Mal verdiğinde Saadette ver, Kuvvet verdiğinde Akılda ver, Tevazu verdiğinde İzzette ver, İktidar verdiğinde Basirette ver, Bela verdiğinde İmanda ver, Nimet verdiğinde Şükürde ver, Güzellik verdiğinde İffette ver, Cesaret verdiğinde İnsafta ver, …Zorluk verdiğinde Sabırda ver,

Hz.Eyüb (as);ın duası:
Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu Sen merhametlilerin en merhametlisisin (Enbiya Suresi, 83 ayet)
Hz Musa (as);ın yaptığı beş dua:
Ya Rabbi ben ve kardeşimi affet Rahmetine bizi de dahil et Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin (Araf Suresi, 151 ayet)
Sen bizim efendimizsin Affet bizi Merhamet et Sen bağışlayanların en hayırlısısın (Araf Suresi, 155 ayet)
Bize bu dünyada da âhirette de iyilik nasip et Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk (Araf Suresi, 156 ayet)
Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır Dilimin bağını çöz (Taha Suresi, 25-27 ayetler)
Ya Rabbi ben kendime yazık ettim Affet beni (Kasas Suresi, 16 ayet)
Hz Süleyman (as);ın duası:
Ya Rabbi! Beni nefsime öyle hâkim kıl ki gerek bana gerek anne-babama verdiğin nimetlere şükredeyim Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim Bir de merhamet edip beni Salih(iyi) kullarının arasına dâhil et (Neml Suresi, 19 ayet)

Dualar, Ey Rabbimiz, islami sohbet, Rabbi, Rabbim, Rabbimiz, Ya Rabbi

Enfal Suresi Hakkında Bilgi

Enfal suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir, kaç ayettir, meali nedir, nerede inmiştir, hakkında bilgi.

ENFAL SÛRESİ, Kuran-ı Kerim’in 8. sûresidir. 75 ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Enfal, Arapça “ele geçirilmiş, savaşta elde edilmiş, ganimet” anlamına gelen “nefel” sözünün çoğuludur. Bedir gazasında alman ganimetlerin bölüşülmesinde Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıktığından bu sûre Medine’de indirilmiştir. Allah’ın Bedir’de Müslümanlara yaptığı yardım anlatılarak Müslümanlardan ganimetin bölüşülmesinde Allah’a ve Hz. Muhammed’e uyulması istenmektedir.

Şirkten Korunmak İçin Dua

Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:

Okunuşu: “Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulğuyubi.”

Anlamı: “Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin.” (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

ensar kardeşler dua,muhteşem bir dua gözyaşlarınızı tutamıycaksınız (ensar kardeşler) mutlaka dinleyin

ensar kardeşler dua,muhteşem bir dua gözyaşlarınızı tutamıycaksınız (ensar kardeşler) mutlaka dinleyin,

ensar kardeşler dua,muhteşem bir dua gözyaşlarınızı tutamıycaksınız (ensar kardeşler) mutlaka dinleyin,

Degerli ilahi seven ziyaretçilerimiz bu içerigimzde turan turgut ilahilerinden çok sevdigim ve
dinledigim bir ilahi olan döndür yarab ilahisini sizlere tanitiyoruz. ilahiler indirme linki yoktur
tanitim amaçlidir iyi dinlemeler,

dini sohbet,nur sohbet,nur chat,islamiyet,islami sohbet,dini sohbetler

Yaramaz Çocuğa Okunacak Dualar, dini sohbet, islami sohbet

Yaramaz Çocuğa Okunacak Dualar, dini sohbet, islami sohbet
Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
”Ya Mukît” ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah’ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir.

Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak “Yâ Şehîd” dese Allah’ın izniyle itaatkâr olur.

Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde “Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık” isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.”

Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir. Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır

dini sohbet, islami sohbet, dini forum, islami forum