Elmalı Hamdi Yazır Hoca Efendi Duası

Elmalı Hamdi Yazır Hoca efendinin duası İlahi! Hamdini sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin.

İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lutfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik.

Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Sapıtma bizi, Hakk’a yönelt. Neş’eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz.

Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize hep erdirdiklerini. Sevdin habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hil’ati risaleti giydirdin.Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Salat-u selam tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram Muhammed Mustafa’ya, O’nun âl-ü ashab ve etbaına olsun. AMİN