Günah Hastalığına Reçete

Günah Hastalığına Reçete Bayezid-i Bestamî  Büyük  velilerden. Bir gün tımarhanenin önünden
geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin  tokmakla birşeyler dövdüğünü görüyor:
-Ne yapıyorsun?
Hizmetçi:  
-Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum.
-Benim hastalığıma da bir  ilâç tavsiye eder misin?
-Hastalığını söyle.
-Benim hastalığım günah  hastalığı… Çok günah işliyorum..
-Ben günah hastalığından anlamam… Ben  delilere ilâç hazırlıyorum..
Parmaklığının arasından konuşulanları duyan bir  deli,(!) Bayezid-i Bestamîye :
-Gel dede, gel! Senin hastalığının çaresini  ben söyleyeyim, diye seslendi.
Bayezid-i Bestamî , delinin yanına sokularak:  
-Söyle bakalım, benim derdime çare nedir? dedi.
Deli(!) şu ilâcı tavsiye  etti:
-Tevbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır… Kalb havanında tevhîd  tokmağı
ile döv, insaf eleğinden geçir, göz yaşıyla yoğur, aşk fırınında  pişir…
Akşam-sabah bol miktarda ye… O zaman göreceksin senin  hastalığından eser
kalmaz, dedi.
Bu güzel ilâcı öğrenen Bayezid :  
-Hey gidi dünya hey! Demek, seni de deli diye buraya getirmişler, deyip  
oradan ayrıldı.
Bu ilâç, halen günah hastası olanlara tavsiye olunmaya  değer bir ilâçtır.
Yani bu formülün hükmü hâlâ devam etmektedir.